Pomocník pro řešení problémů s Poski REAL

Konfigurace

Editace číselníků
GDPR - Popis a nastavení modulu
Nastavení menu
Nastavení skrytí náhledových boxů
Notifikace
Obsazené místo
Poski zpráva
Poski zprávy
Přehled šablon
Systém
Uživatelská práva
Vodoznak
Nová skupina
Upravit skupinu

Informace

Práce s polem pro vícenásobné zadávání položek

vícenásobné pole

Přidání položky do pole

Pro přidání položky kliknete přímo do pole formuláře.
Po kliknutí se zobrazí roleta s výběrem položek. Zde jsou uvedeny všechny položky, které je možné vybrat.

Kliknutím na název, přidáte novou položku.

přidat

Pokud se položka zobrazuje šedou barvou, je již položka vybraná.

vložený

Zrušení položky z pole

Kliknutím na křížek u názvu položky dojde k jejímu zrušení z výběru.

zrušit