Pomocník pro řešení problémů s Poski REAL

Zprávy

Zájmy

Informace

 

Modul zájmy

Modul zájmy zobrazuje přehled všech poptávek z realitních serverů po Vašich nabídkách inzerovaných na serverech (například Sreality, Reality Idnes apod). Těmto poptávkám v realitním softwaru Poski REAL říkáme zájmy. Zprávy jsou pak zprávy z ostatních webových formulářů, které se nevážou k nabídkám, pokud máte aktivní web od Poski.com. Zprávy a zájmy doporučujeme makléřům odbavovat podle níže popsaného pracovního postupu.

Cesta: Menu - Zprávy a zájmy - Zprávy z webu

 1. Rozdíl mezi zájmem a poptávkou

Pro pochopení celého pracovního workflow práce s poptávkami a zájmy je nutné pochopit základní terminologii softwaru.

Celková množina všech úkolů, zájmů po konkrétních nemovitostech se nazývá záznamy. Ty se dále dělí na:

Dělení záznamů:

 • Zájmy (podmnožina záznamů, jedná se o zájmy po nabídkách v realitním softwaru, které se dále dělí na jednotlivé stavy)

  • poptávka

  • jednání

  • prohlídka (tedy například znamená zájem po konkrétní nemovitosti ve stavu prohlídka. Makléře tedy aktuálně čeká prohlídka nemovitosti)

 • Plánování (podmnožina záznamů, jedná se o plánování aktivit mezi uživateli softwaru, mezi makléři)

  • úkol

  • schůzka 

  • telefonát (tedy například znamená, že je možné zadat jinému uživateli plán na telefonování)

  • email

 • Ostatní

  • poznámka

Obecné poptávky  - jsou poptávky zadávané do softwaru s cílem nalezení optimální nabídky. Software sleduje a hlídá všechny nové a starší nabídky zadaných parametrů. V případě kladného výsledku informuje všechny strany. Mimo jiné i poptávajícího zájemce po Vaší nemovitosti.

 

 1. Přehled zpráv a zájmů

Přehled zpráv a zájmů je klasický jako v ostatních modulech. Kontakty na zájemce po nemovitostech ze zpráv nebo ze zájmu, jsou zpracovány v souladu s nastavením GDPR Vaší instalace. Jsou tedy zapsány do adresáře a dá se s nimi dále pracovat, dle Vašeho nastavení instalace. To je jedna z hlavních předností přímého napojení webových stránek.  Za zmínku stojí zobrazení následujících informací v přehledovém výpisu popsaných na obrázku.

 • 1) Seznam všech aktivních zájmů po realitních nabídkách

 • 2) Seznam všech aktivních zpráv z webových formulářů

 • 3) Filtrace zájmů dle vlastníka

 • 4) Možné nastavení sloupců dle Vaší potřeby

 • 5) Preview se všemi podrobnostmi o zájmu, respektive zprávě

           Zájmy a zprávy je nutné ze systému odbavit, aby jste měli 100 % přehled o tom co se s danými zájmy aktuálně děje v jakém jsou stavu. To je možné přes akce daného modulu. Nejčastěji využívané akce jsou:

 • 1) Archivace zájmu nebo zprávy - kliknutím přesunete ty případy, které nemáte zájem dále zpracovávat do archivu.

 • 2) Vytvořit akvizici - pokud se zájmu máte zájem dále věnovat a například ho zablokovat na daného makléře, je možné zájem přesunout do modulu akvizice pro další práci.

 • 3) Vlastní práce se zájmy - je možné zájmu změnit stav a naplánovat například prohlídku daného zájmu.

 1. Náhled daného zájmu nebo zprávy

      Náhled daného zájmu nebo zprávy stejně jako v jiných modulech pouze rekapituluje zapsané informace do systému na jednom místě. Kromě podrobnosti dané zprávy a časové osy která zapisuje kompletní posloupnost zapsaných informací, je zajímavá také záložka komunikace. Ta zobrazuje základní zprávy mezi zájemce a makléřem (respektive automatem) a do budoucna bude přes tuto funkci napojená kompletní emailová komunikace s klientem.

 1. Zájmy také na hlavním dasboardu

    Zájmy (nikoli zprávy) se zobrazují duplicitně také na hlavní dashboardu. (platí pro případ, že není komponenta záznamů vypnutá). Zájmy jsou zde ale jednou položkou, komponenta záznamy na dashboardu zobrazuje nejen zájmy, ale také všechny podkategorie záznamů zájmů, jako je například plánování telefonátů,  úkolů apod.

     Zájmy a ostatní záznamy lze mít v boxu na dashboardu:

 • a) nenaplánované - zájmy a plánování bez konkrétního datumu plnění

 • b) naplánované - zájmy a plánování které se mají splnit v nějaký konkrétní datum