Pomocník pro řešení problémů s Poski REAL

Aukce

 

AUKCE A DRAŽBY v POSKI REALU

V Poski REALU je kromě klasických typů smlouvy (prodej, pronájem) možné také zadávat stále oblíbenější aukce a dražby nemovitostí. Pakliže nevíte jaký je mezi dražbami a aukcemi rozdíl a nejste si jistí s ovládáním softwaru, neváhejte a kontaktujte naše obchodníky nebo podporu.

Pro případy zadání aukcí a dražeb je nutné splnit několik kroků, které jsou popsány níže v nápovědě. Aukce a dražby v plné funkčnosti není možné provádět pokud:

  • nemáte zrealizovaný web od Poski.com

  • máte zrealizovaný web od Poski.com, ale staršího data než rok 2019

  • v softwaru není aktivován modul aukce a dražby (aktivace na webové stránky se provádí za poplatek, dle výše spolupráce)

             Pro výše uvedené případy ale platí, že data k aukci a dražbám, je možné exportovat na realitní servery, ale nikoli v podobě která je očekávaná a popsaná níže na vlastní webové stránky. Export na realitní servery je umožněn, dle aktuální dokumentace exportních můstků.

  1. Aktivace funkce aukce v systému

Jako první krok je nutné aukce aktivovat v konfiguraci systému. Pokud ve vaší instalaci není možné nastavení aukcí, kontaktujte podporu Poski.com.

Cesta: Menu - Konfigurace - Nastavení systému - Nabídka a adresář - Aukce

obr. Cesta nastavení aukcí

 

V nastavení systému je nutné mít zapnutou funkci AUKCE -  ano (to stejné platí pro dražby). Zapnutí se provede jako u ostatních nastavení, kliknutím na tlačítko změnit. Aktivovat je nutné například v případě aukcí jak export na realitní servery, tak export na webové stránky, pokud máte webové stránky od Poski.com.

 

obr. Zapnutí aukce

  1. Zadávání aukce na realitní servery a vlastní web

Po aktivaci zadávání aukcí se změní při zadávání nabídky ( u typu smlouvy akce nebo dražby) několik položek, aby se mohla typ nabídky aukce (dražby) plnohodnotně zadat do systému.

V prvním kroku zadání nabídky - TYP NABÍDKY, ADRESA

Je nutné u typu smlouvy vybrat z roletky aukce (dražby). POZOR, aukce v roletce nebude aktivní, pokud neprovedete nastavení v konfiguraci systému.

obr. Výběr aukce v typu smlouvy

 

Ve druhém kroku - VLASTNOSTI

Je nutné zadat nově zobrazené položky, červeně označené jsou povinné. Nejdůležitější je pak datum konání aukce.

obr. Zadání termínů aukce v kroku vlastnosti

Ve třetím kroku - POPIS CENA MAJITEL

Je jiné zadávání ceny nemovitosti. Zadávají se Vyvolávací ceny nemovitosti, aukční jistiny apod.

obr. Zadávání ceny aukce

Ve čtvrtém kroku - FOTO/VIDEO

Přibyla nová záložka dokumenty k aukci. Je nutné přidat patřičné dokumenty. Některé dokumenty jsou povinné a je nutné je zadat pro exporty na realitní servery. Další dokumenty jsou nepovinné a exportují se pouze na webové stránky, nikoli na realitní servery. Položky jsou opatřené nápovědou.

obr. Zadávání dokumentů k aukci nebo dražbě

Ve posledním kroku - EXPORTY A SOUHRN

Nejsou žádné změny oproti zadávání jiné nabídky. V individuálních případech je možné, že se i zde v tomto kroku objeví individuální záložka k aukcím pro další doplnění. Pracovní workflow je někdy upraveno pro klienty na míru.


 

  1. Jan fungují aukce v praxi a zobrazení na webu

Aukce a dražby se po zadání a uložení nabídky exportují na realitní servery v podobě, které servery vyžadují. Nutné přiznat, že se na serverech, ale nijak marketingově neliší od ostatních nabídek a aukce se dá snadno přehlédnout.

Na webové stránce se pak objeví všechny zadané informace o aukci, či dražbě v samostatném bloku. Informace mohou být různé v závislosti na provedení a verzi webových stránek, které máte vyrobené od Poski.com. Doporučujeme si upravit marketingové texty na stránce a celkové rozvržení stránky.

obr. Ukázka aukce na webu

Zájemci o účast na dané aukci mohou posílat svoje nabídky pomocí pdf dokumentů. Takovéto dokumenty se uzamykají u dané nabídky a hromadně se zobrazí makléři (uživatelům) v den a hodinu kdy aukce končí.

Následně jsou s výsledkem aukce informováni daným uživatelem softwaru.

Na závěr je připomenout, že pod pojmem aukce či dražba si každý představuje něco jiného. Výše uvedený popisek reflektuje výchozí nastavení softwaru. Další individuální úpravy s vámi budeme rádi diskutovat ve Vašich instalacích.